PK-Trappan

Voilà – PK-trappan!

(Disclaimer: Jag har absolut ingenting emot veganer. Alla likheter med verkliga situationer är helt slumpartade.)

En guide i hur du stärker ditt varumärke som normkritisk, öppen och tolerant.

Förfarandet innehåller följande huvudingredienser:

 1. Tolerans
 2. Mångfald
 3. Normkritik
 4. Avskiljning
 5. Integration

Resultat blir ett slags moment 22, där nya utanförskap hela tiden identifieras och särskiljs från mängden. Icke att förväxlas med villfarelsen att vi alla är individer med både särskiljande och överlappande egenskaper, och därmed omöjliga att gruppera över huvud taget.

 

 1. Ståndpunkt: Det är fint att vara Tolerant.

(Ingen vill dock bli Tolererad, det säger sig ju självt. #jagäringetallergiframkallandeämne)

Vi vill gärna beskriva oss själva som toleranta, öppna och inkluderande. Men vi skulle aldrig bjuda in en arbetslös, storrökande Tabita till våra nätverksträffar. Nä. Det blir fel effekt. Då riskerar vi ju att sammankopplas med en helt oglamorös grupp människor. Inte bra för varumärket. Det gäller att vara noga med vem man är tolerant emot. Det får inte heller vara någon man känner på riktigt. Viktigt är också att det är någon som är utanför på ett trendigt sätt. Kanske genom att vara extra miljövänlig i sitt utanförskap.

 • ”Svenska Veganer!” kanske någon föreslår.
 • ”Men det är väl inget att vara tolerant emot?”, invänder någon då.
 • ”Nä, men det är liksom inte det som är grejen.”

 

 1. Åtgärd: Gå med i massor med Facebook-grupper som förespråkar Mångfald

På så vis säkerställer du att du bara kommunicerar med människor som tycker som du. Mångfald är ju något för eliten. För de medvetna. Nu kan du ha hur öppna samtal som helst utan att det blir jobbigt. Känn av klimatet. Det gäller att hitta en ny vinkling. Grupper som redan varit utanför superlänge, tex bögar, är det ingen idé att visa sympati för. Detta oavsett om de fortfarande är utanför eller inte, det är liksom inte det som är grejen. Välj då hellre en grupp som samtidigt representerar någon annan PK-trend, tex Hållbarhet. Åter seglar gruppen Svenska Veganer upp som en självklar kandidat. Överväg att skapa en hashtag: #svenskaveganersomodlarsinaegnalinserochaldriggerupp

 

 1. Måla upp en romantisk bild av en grupp i utanförskap – var Normkritisk

Detta moment är ett två-i-ett-moment. I samma ögonblick som du identifierar gruppen säkerställer du också att de som ingår i gruppen verkligen känner sig utanför på riktigt. Tydliggör att en Norm finns – så att ingen missar det. Tex: ”98% av Stockholms krogar serverar kött, ägg och/eller mjölk”.

Fabricera gärna sedelärande exempel, så kallade alternativa fakta:

”Svensk vegan hamnade mellan stolarna på känd restaurang – Anita, 37: Så här får det inte gå till!”

 

 1. Gör ditt bästa för att tydliggöra gruppens utanförskap

Här är det viktigt att bilden inte blir för balanserad. Då blir det svårt att ta ställning tillräckligt fort, och genomslaget i sociala medier riskerar att utebli. Helst vill du slippa skriva en hel artikel – det skall räcka med att läsa rubriken för att förstå vilken åsikt som är mest PK. Under det här momentet är källkritik helt kontraproduktiv. Använd istället fritt de citat och underlag som gynnar din sak, och bortse från övriga aspekter.

”Nu ryter svenska veganer ifrån – Vi är trötta på att alltid komma i sista rummet!” (källa: okänd)

 

 1. Integration: Starta en ny FB-grupp – tex ”Vi som backar svenska veganer”

Nu råder det inte längre någon tvekan om att svenska veganer lever i utanförskap. Det finns ju till och med en egen Facebook-grupp som backar dem! Låt gruppen växa, men var noga med att inte hamna i gråzonen. Där riskerar konstruktiva diskussioner att uppstå; då finns alltid risken att bilden av de svenska veganernas situation blir alltför nyanserad, och då finns ju inget att integrera längre.

 

Du är nu klar med veganfrågan för all framtid. Inget mer finns att hämta hos denna grupp, som nu både varit utanför, tolererats och bidragit färdigt till mångfalden. Akta dig för att av inbillad empati klamra dig fast vid gruppen/ projektet, och lägg istället all din energi på att hitta en ny grupp. Du kan nu gå direkt till Steg 3!

 

Lycka Till!

 

#vimedballongmagesomärheltmissförståddamenändåfångardagen

 

Fotnot:

Ett varningens finger förtjänar att höjas avseende genomförandet av steg 2. Här är det av största vikt att inte gå med i grupper där folk som faktiskt lever i utanförskap själva är med. Då finns en överhängande risk för att det visar sig att dessa personer inte alls har de behov som du vill att de skall ha. Det kan inte nog understrykas hur olyckligt detta vore, eftersom du då skulle tvingas anpassa dina insatser efter de faktiska behoven hos utsatta grupper. Detta måste till varje pris undvikas.